Osiguranje u transportu

Osiguranje robe u transportu pokriva fizičko oštećenje ili gubitak Vaše robe. Ono obezbeđuje finansijsku nadoknadu, bilo da do oštećenja ili gubitka dođe tokom drumskog, železničkog, pomorskog ili vazdušnog prevoza robe, u domaćem ili međunarodnom saobraćaju.

Osiguranje od odgovornosti drumskog prevoznika

Ovim osiguranjem pokriva se šteta koju prevoznik pretrpi usled potpunog ili delimičnog fizičkog gubitka ili oštećenja tereta tokom prevoza i zakašnjenja isporuke, u skladu sa Zakonom o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju i Konvencijom o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR) i njenim dodatnim protokolom.

Osiguranje robe u transportu

Osiguranje robe u transportu namenjeno je licima koja imaju interes da osiguraju robu koja se prevozi. Najčešće su to sami vlasnici. Ovim osiguranjem pokrivaju se štete nastale usled fizičkog gubitka i oštećenja robe u međunarodnom ili domaćem transportu, bilo kojom vrstom vozila, od skladišta do skladišta.

Širina pokrića je fleksibilna, pa se osiguranici mogu odlučiti za pokriće samo određenih imenovanih opasnosti (osnovni rizici) ili na sveobuhvatno pokriće (svi rizici). Na zahtev komitenta, roba se može I dodatno osigurati od loma, krađe, manjka iz bilo kog razloga, a uz posebnu premijsku stopu.